Mám pokračovať?

Autor: Kamil Krnáč | 7.3.2012 o 20:44 | Karma článku: 15,78 | Prečítané:  2600x

Prinášam vám zoznam toho, čo som ako váš volený zástupca za rok a pol pôsobenia v parlamente urobil. Z médií sa to nedozviete, takže toto je jediná cesta, ako vám môj odpočet vôbec predostrieť. Vopred sa ospravedlňujem za dlhý a faktograficky ladený text, ale tých aktivít bolo naozaj veľmi veľa a všetky sa aj tak nezmestili. Či si pokračovať zaslúžim alebo nie, o tom môžete rozhodnúť už túto sobotu vo volebných miestnostiach.

1. Verejné obstarávanie
Inicioval som zmeny vo verejnom obstarávaní tak, aby sa v ňom zaplátali najväčšie diery, ktoré boli dlhodobo zneužívané na tunelovanie verejných peňazí. Aby sa napríklad neopakovali nástenkové tendre, aby boli povinné elektronické aukcie, aby sa nezneužívali súťaže s obmedezným počtom uchádzačov a mnoho ďalších opatrení, ktoré pre krátkosť neuvádzam. Vytvoril som pracovnú skupinu, s pomocou kolegov z parlamentu predložil návrh novely do parlamentu, niekoľko mesiacov bojoval v neľahkých diskusiách za jeho uvedenie do života a úspešne odolával lobistickým tlakom, ktoré sa snažili presadiť si výnimky.
Výsledok: Zákon bol prijatý a je účinný už od 1.4.2011. Za rok 2011 sa pozitívny dopad dokonca už stihol prejaviť aj v praxi, keď aj Transparency International skonštatovala, že štát v roku 2011 obstarával efektívnejšie ako kedykoľvek predtým a táto zmena tak ušetrila odhadom iba za jeden rok minimálne niekoľko desiatok miliónov eur.

2. Platy primátorov a starostov
Oslovil som kolegov zo SaS na spoluprácu pri predkladaní zákona znižujúceho platy primátorov a starostov, pretože ich platové pomery sa postupne prešplhali dokonca nad platové pomery ústredných ústavných činiteľov - napr. ministrov a predsedu vlády. Opäť sa jednalo o ťažký boj, pretože tento zákon sa nikto neodvážil novelizovať 17 rokov.
Výsledok: Zákon z dielne SaS bol po ťažkých bojoch prijatý a je účinný už od 1.6.2011. Maximálne možné ohodnotenie starostov a primátorov (koeficienty + navýšenie + odmeny) kleslo celkovo na takmer polovicu oproti minulosti, čím sa pomery konečne znormalizovali a drvivá väčšina starostov a primátorov nám to nikdy neodpustí.

3. Ochrana zvierat
Spolu s kolegami z SaS sme predložili zmenu Zákona o poľovníctve, ktorá reagovala na petície podpísané desiatkami tísic ľudí a vďaka ktorej by nemalo byť legálne odstreliť psa v poľovnom revíri (90% územia SR) keď je zjavné, že je jeho majiteľ nablízku, prípadne ak je pes viditeľne označený obojkom alebo prsným postrojom. Zároveň by majiteľ psa mal byť zodpovedný za škody spôsobené jeho psom v poľovnom revíri.
Výsledok: Zákon z dielne SaS bol napriek lobingu niektorých poľovníkov po takmer roku neustáleho odsúvania v parlamente prijatý a bude účinný od 1.4.2012. Okrem iného som zároveň prispel k sprísneniu Trestného zákona v prípadoch opakovaného týrania zvierat a k príprave zákona o ochrane zvierat.

4. Porozvodová starostlivosť o deti
Oslovil som kolegyne z SaS, s ktorými som predložil do parlamentu úpravu zabezpečujúcu uprednostňovanie porozvodovej striedavej osobnej starostlivosti o deti (v prípade, že sú na to vhodné podmienky), ktorá je na Slovensku minimálne využívaná a vďaka tomu deti častokrát nespravodlivo prichádzajú o jedného z rodičov. Vopred dohodnutá striedavá osobná starostlivosť o deti znižuje pravdepodobnosť výskytu rozvodových konfliktov medzi rodičmi pri boji o dieťa a tým vytvára aspoň o trochu prívetivejšie prostredie pre psychiku dieťaťa.
Výsledok: Táto novela z dielne SaS bola sprevádzaná rozporuplnými postojmi Ministerstva spravodlivosti, následne bola parlamentom odmietnutá a potom boli prekvapivo tieto opatrenia zahrnuté do novely Občianskeho súdneho poriadku a schválené ako návrh Ministerstva spravodlivosti. Nuž, každý nech si urobí úsudok sám.

5. Platové pomery poslancov
Som spolupredkladateľom zákona obmedzujúceho podmienky odstupného pre poslancov a zároveň zavádzajúceho "trest" pre poslancov vo forme redukcie platu závisiacej od výšky deficitu verejných financií.
Výsledok: Zákon bol prijatý a je účinný už od 1.1.2011.

6. Rodičovské príspevky
Som spolupredkladateľom zákona obmedzujúceho rodičovský príspevok a zákona obmedzujúceho príspevok pri narodení dieťaťa pre ľudí, ktorí tieto príspevky zneužívajú a z rodenia detí si urobili "živnosť".
Výsledok: Parlament oba zákony zamietol.

7. Eurofondy
Som spolupredkladateľom zákona zvýšujúceho transparentnosť pri poskytovaní pomoci z fondov Európskej únie.
Výsledok: Zákon bol prijatý a je už účinný od 1.3.2012.

8. Kriminalita detí
Ako prvý a jediný politik som otvoril tému kriminality maloletých a mladistvých, ktorej dôležitosť som demonštroval aj výstupmi z pracne získaných štatistík. Zistenia boli alarmujúce, preto som zorganizoval stretnutie zástupcov Ministerstva vnútra, Policajného zboru, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a v rámci diskusií sa jednalo o prvé stretnutie tohto druhu, kde sa prítomní zástupcovia vo veľmi živej debate museli dohodnúť na efektívnom riešení tejto problematiky. Napriek nechuti ostatných politikov tento problém riešiť sa mi podarilo dôležité zmeny v legislatíve presadiť.

Výsledok: Od 1.9.2011 sa vďaka mnou navrhovaným zmenám stalo trestným činom ohrozovania mravnej výchovy mládeže nielen zanedbanie výchovy dieťaťa, ktoré pácha trestné činy, ale dieťaťa, ktoré sa stalo recidivistom aj v oblasti páchania priestupkov (napr. krádeže do výšky 266 eur sú považované iba za priestupky). Zároveň sa prostredníctvom mnou presadených úprav od 1.3.2012 sprísnil režim vyhodnocovania priestupkov maloletých, ktorí boli kvôli svojej priestupkovej imunite častokrát zneužívaní a navádzaní na páchanie drobnej kriminality. Doteraz polícia tieto prípady ukončovala iba okamžitým zastavením konania, po novom bude povinná už aj štandardne prešetriť a zaznamenať okolnosti spáchania priestupku za prítomnosti rodičov, príp. zákonných zástupcov maloletého a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý bude môcť uplatniť svoje zákonné nástroje na zjednanie nápravy. V ďalšom kroku malo dôjsť aj k sankcionovaniu rodičov takto zanedbávajúcich výchovu svojich detí, ale bohužiaľ na to už neostal časový priestor.

9. Justičná moc
Predložil som viacero ďalších pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené a medzi ktorými napríklad sú aj zavedenie povinnosti zverejňovať zdôvodnenie odňatia veci prokurátorovi, zavedenie možnosti disciplinárnej sankcie voči generálnemu prokurátorovi vo forme jeho odvolania z funkcie a zbavenia výkonu funkcie prokurátora (táto možnosť predtým prekvapivo neexistovala).
Okrem toho som začiatkom roku 2011 p. ministerke Žitňanskej navrhol, aby sa zákonom zaviedli automatické disciplinárne konania pre sudcov, ktorí spôsobili prieťahy v súdnych konaniach. Reagovala zamietavo s tým, že úprava zákona nie je potrebná, pretože disciplinárne konania bude iniciovať sama. Preto som dňa 16.3.2011 aj oficiálnym listom vyzval pani ministerku k tomu, aby v tých mnohých stovkách prípadov súdnych prieťahov uznaných Ústavným súdom v súlade s jej zákonnými kompetenciami iniciovala disciplinárne konania voči všetkým sudcom, ktorí ich preukázateľne spôsobili. Bohužiaľ za celé volebné obdobie iniciovala disciplinárnych konaní iba jedenásť. Preto ak to bude možné, budem opäť presadzovať pôvodný zámer, t.j. zákonom predpísané disciplinárne konania voči sudcom spôsobujúcim prieťahy. V takýchto prípadoch je totiž príslušný súd povinný uhradiť poškodenému finančné zadosťučinenie, ale sudcu, ktorý prieťah spôsobil, sa sankcia nedotkne vôbec.

10. Protikorupčný program
Od vzniku strany SaS som osobou zodpovednou za protikorupčný program, ktorý už v roku 2010 označila Transparency International za jeden z najlepších a v prípade protikorupčného programu 2012 ho označila definitívne za najlepší. Najdôležitejšie opatrenia z programu 2010 pritom boli prenesené do programového vyhlásenia vlády a následne aj zrealizované, čiže sa ani náhodou nejednalo o prázdne sľuby. Do programu 2012 som zaradil, okrem mnohých iných opatrení, aj presadzovanie transparentnejšieho financovania politických strán, pričom sme túto tému otvorili vo volebnom programe ako prví.

11. Mimolegislatívne aktivity

  • Vďaka mojej aktivite sa skončilo dlhodobé šikanovanie policajta (pretrvávajúce aj niekoľko mesiacov po nástupe súčasného vedenia Ministerstva vnútra), ktorý ohlásil nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami,
  • inicioval som konanie na zastavenie podvodu na Slovenskej republike za 70 miliónov eur postavenom na zmanipulovanom súdnom konaní,
  • inicioval som sprísnenie majetkových priznaní politikov a ich kompletné zverejňovanie (dnes sa zverejňujú iba v obmedzenej forme), no bohužiaľ nenašlo to oporu ani u koaličných poslancov,
  • podal som trestné oznámenie v kauze Gorila (3 dni po tom, ako som sa o nej dozvedel),
  • úspešne som absolvoval bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa kvôli kandidatúre na post riaditeľa NBÚ a napriek tomu, že sa celé politické spektrum snažilo na mňa niečo špinavé nájsť, nič nenašli, pretože ani nemohli, a tak si vymysleli dôvod, že ma nemôžu zvoliť kvôli tomu, že SaS neschválila euroval,
  • na Výbore pre nezlučiteľnosť funkcií som otvoril konanie proti p. Tomanovej za podpisovanie zmlúv v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu a získal viacero nezávislých právnych analýz o tom, že p. Tomanová skutočne zákon porušila, no hlasovaním na výbore bolo toto konanie zo strany poslancov SMER zastavené,
  • v roku 2011 som bol označený ako najaktívnejší poslanec, v roku 2012 ako druhý najaktívnejší poslanec (ale s vyššou legislatívnou iniciatívou) a za celé volebné obdobie som v rebríčku protikorupčných poslancov obsadil druhé miesto.
  • a to už by pre "krátkosť" asi aj stačilo...

Ak ste dočítali až sem, ďakujem. Vždy ma pobaví, keď sa povie, že poslanci nič nerobia. Dúfam, že tento krátky odpočet aktivít vykonaných za jeden a pol roka vám aspoň trochu pomôže porovnať si to, čo vidíte a počujete v správach s tým, čo sa v skutočnosti deje a čo médiá dokážu efektívne zamlčať. Je len na vás, či chcete, aby som v mojej práci pokračoval, alebo nie. Ak nie, nevadí, viem sa uživiť aj bez politiky. Ak áno, potom ma môžete podporiť napríklad zakrúžkovaním čísla 10 na kandidátke strany SaS.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Trump je najškodlivejší zjav, čo Zem nosila

Výročná správa SIS je opäť raz akoby volanie po zrušení inštitúcie.

dnes píše matia lenická

O ženách chcú opäť rozhodovať muži

Naša katolícka cirkev odmieta počúvať a nasledovať vlastného pápeža.

EKONOMIKA

Most nepodporí návrh Smeru o odchodoch do dôchodku

Smer sa pri návrhu zákona o budúcich dôchodkoch obráti na opozíciu.


Už ste čítali?